Czesne, konto, kasa UE

Opłata za Studia wynosi 6000 zł we Wrocławiu oraz 6000 zł w Warszawie za dwa semestry nauki.

Opłatę za studia można podzielić na dwie równe raty płatne na początku każdego semestru. Dowód wpłaty pierwszej raty/całości należy dostarczyć do zakończenia rekrutacji.

Opłaty za Studia Podyplomowe należy wnosić na indywidualny numer konta słuchacza, który zostaje wygenerowany (informacja przesyłana jest drogą mailową) po utworzeniu profilu przez słuchacza poprzez stronę:

 

Edycja we Wrocławiu

http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,1076,inwestycje_w_odnawialne_zrodla_energii_producenci_energii_z_oze_autoproducenci_biznesowi_i_prosumenci_vii_edycja_we_wroclawiu.html

Edycja w Warszawie:

http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,1077,inwestycje_w_odnawialne_zrodla_energii_producenci_energii_z_oze_autoproducenci_biznesowi_i_prosumenci_v_edycja_w_warszawie.html

 

Program studiów został dostosowany do ustawy o OZE i wynikających stąd potrzeb rynku.
Szczególny nacisk jest położony na otoczenie prawne, rynkowe oraz ekonomikę
mikroźródeł. Inwestycje w duże OZE będą stanowiły odrębny moduł programu studiów.

Studia trwają dwa semestry w systemie
weekendowym (1-2 weekendy w miesiącu). Zajęcia edycji warszawskiej odbywają się w
sali szkoleniowej na ul. Mokotowskiej 4/6 gdzie siedzibę ma Instytut Energetyki Odnawialnej. Zajęcia edycji wrocławskiej odbywają sie w salach Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz w salach przyległych budynków UE we Wrocławiu ul. Komandroska 118/120. Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Instytutu Energetyki Odnawialnej oraz eksperci zewnętrzni.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem, wykładowcami,
informacjami rekrutacyjnymi oraz wypowiedziami na temat studiów słuchaczy
pierwszych edycji - w zakładce "Informacje".

Uwaga: konieczna rejestracja na studia drogą elektroniczną (linki powyżej)