Rekrutacja

Rekrutacja na edycję wrocławską studiów trwa do29.09. 2017.

Rekrutacja na edycję warszawską  studiów trwa do 29.09.2017.

 

Opłata za Studia wynosi 6000 zł we Wrocławiu oraz 6000 zł w Warszawie za dwa semestry nauki.

Dodatkowe informacje o ratach i sposobach płatności w zakładce "Czesne"

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty (formularze do pobrania

http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html):

  • podanie o przyjęcie na studia,
  • ankieta,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów + kserokopia,
  • skierowanie z zakładu pracy wraz z oświadczeniem do uregulowania kosztów / względnie osobiste oświadczenie o zobowiązaniu do uregulowania kosztów kształcenia (do pobrania wraz z ankietą),
  • ksero dowodu osobistego (strona ze zdjęciem i zameldowaniem),
  • 2 fotografie.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aktualnego numeru telefonu i adresu e-mail - bieżące informacje dla słuchaczy są rozsyłane pocztą elektroniczną.

 

Należy zalogować się przez stronę (u dołu strony ikona "Formularz zgłoszeniowy")

edycja we Wrocławiu:

http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,1076,inwestycje_w_odnawialne_zrodla_energii_producenci_energii_z_oze_autoproducenci_biznesowi_i_prosumenci_vii_edycja_we_wroclawiu.html

 

edycja w Warszawie:

http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,1077,inwestycje_w_odnawialne_zrodla_energii_producenci_energii_z_oze_autoproducenci_biznesowi_i_prosumenci_v_edycja_w_warszawie.html

 

Dokumenty należy złożyć osobiście  lub przesłać pocztą (poniżej adres korespondencyjny):

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław,
tel. 71 36 80 949, pokój 4
godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl
mgr Anna Kozak, e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl

Adres do korespondencji:
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław