• Profile słuchaczy (16.09.2014)

  Zapraszamy do zapoznania się z profilami słuchaczy kilku pierwszych edycji studiów w zakładce " Informacje" .

  Należy wybrać odpowiednią edycję np. " Profile słuchaczy 2010/2011 "

 • Trwa rekrutacja Wrocław i Warszawa 2014/2015 (16.09.2014)

  Trwa rekrutacja na studia podyplomowe edycja wrocławska i warszawska 2014/2015. Program studiów został dostosowany do projektu ustawy o OZE i wynikających stąd potrzeb rynku. Szczególny nacisk jest położony na otoczenie prawne, (...)
 • Program studiów (16.09.2014)

  Zapraszamy do zapoznania się z ramowym programem studiów oraz wykładowcami - w zakładce "Informacje - Program"
 • Studium podyplomowe (16.09.2014)

  Sprawy merytoryczne:

  Kierownik: magdalena.ligus@ue.wroc.pl

  tel. 606-392-295

   

  Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna  odbywa się w : Centrum (...)